De hoogte van de contributie wordt door de ledenvergadering bepaald. Een contributiewijziging wordt indien nodig door de penningmeester voorgesteld en door de leden goedgekeurd.

De contributie per lid van onze fotogroep bedraagt op dit moment 48,-  per jaar.

Deze bijdrage kan worden overgemaakt naar:

  • Bankrekening 1517 53 059 

  • I BAN.   NL 11 RABO 0151 7530 59

  • t.n.v. Fotogroep ISO'73 te Landgraaf